Signal-leksikon

V

Senest ændret 990530

Varslingsanlæg

Lys- og lydsignal ("Gå ikke over sporet...") ved perronovergange til advarsel for passagerer. Signalet aktiveres, når tog nærmer sig. Undertiden tændes lyssignalet allerede når der stilles togvej i det pågældende spor.

Den oprindelige udformning fra ca. 1955 bestod af et belyst skilt sammenbygget med en højttaler; den findes næppe mere. Den nuværende udformning fra 1972 består af et fodgængersignal ("rød mand") og en højttaler på en fælles stander.

Se også traktorvejssignal.

Vekselblok

Linieblokanlæg, der tillader at alle spor på en flersporet strækning kan anvendes som enkeltspor, dvs. ingen foretrukken køreretning. På en sådan strækning anvendes almindelige hovedsignaler for alle spor (ikke venstresporsignaler). Indført 1987.

Venstresporsignal

Hovedsignal for kørsel ad venstre spor på dobbeltsporet bane. Signalerne er udformet i lighed med PU-signaler, men har andre lanternekombinationer. Signaltyperne er indført 1962 efter at man i nogle år forsøgsvis havde benyttet DV-signaler for kørsel ad venstre spor.

Venstresporsignaler viser normalt "forbikørsel forbudt". Når venstresporkørsel er indkoblet, viser signalerne "stop" eller "kør". Venstresporsignaler forsignaleres ikke, og venstresporkørsel skal derfor ske med reduceret hastighed.

[Mere om venstresporsignaler]

Se også vekselblok, VI-signal, VM-signal, VM/DS-signal og VU-signal.

Vigespor

Se gennemgående spor.

Vingesignal

Det samme som armsignal; direkte oversættelse af tysk "Flügelsignal". Ikke officiel dansk betegnelse.

VI-signal

Venstresporsignal for Indkørsel; signal med rød, grøn, brandgul og 2 hvide lanterner. Signalet opstilles ud for I-signalet for højre spor; normalt i jordhøjde til højre for venstre spor, men kan også være opstillet på mast til højre eller venstre for venstre spor.

VI-signaler blev oprindeligt kun opstillet, hvor linieblokanlægget var indrettet til venstresporskørsel for signal, men blev dog efterhånden også opstillet, hvor stationssikringsanlægget var indrettet med indkørselstogveje fra venstre spor. 1990-91 blev VI-signaler opstillet på en række af de resterende dobbeltspor-stationer for at markere stationsgrænsen tydeligere; disse VI-signaler kan kun vise "forbikørsel forbudt".

VI-signaler er ikke opstillet siden 1994; i stedet opstilles almindelige I-signaler for venstre spor.

Se også venstresporsignal.

VM-signal

Venstrespor-Mellembloksignal; signal med rød, grøn og brandgul lanterne. Signalet opstilles på mast til venstre for sporet sammen med et DV-signal til højre for sporet. Ved "forbikørsel forbudt" er kun DV-signalet tændt.

VM-signaler opstilles altid parvis, idet de teknisk fungerer som indkørsels- hhv. udkørselssignal for en såkaldt VM-station. Hvis "stationen" har sidespor, benævnes "indkørselssignalet" VM/DS-signal. For modsat køreretning (højre spor) benyttes tilsvarende AM- og AM/DS-signaler.

Se også venstresporsignal.

VM/DS-signal

Venstresporsignal der både fungerer som VM-signal og DS-signal. Se VM-signal.

VM-station

Oprindeligt et holdested med VM-signalerfjernstyret dobbeltsporet strækning; indført ca. 1960. VM-stationer var tiltænkt også at kunne omfatte nødforbindelser mellem hovedsporene, betjent fra fjernstyringscentralen, men dette blev kun etableret enkelte steder og findes ikke mere.

Da mange af disse holdesteder efterhånden blev nedlagt, bortfaldt VM-station som ekspeditionsmæssig betegnelse i 1975.

Selv om holdestederne blev nedlagt, blev VM-signalerne for det meste bibeholdt. VM-station anvendes derfor stadig som teknisk betegnelse for den særlige måde hvorpå VM-signaler opstilles og fungerer (se VM-signal).

VU-signal

Venstresporsignal for Udkørsel; signal med rød, grøn, brandgul og 2 hvide lanterner. Signalet opstilles ud for U-signalet for højre spor; tidligere oftest i jordhøjde til højre for venstre spor, nu fortrinsvis på mast til højre eller venstre for venstre spor.

VU-signaler opstilles, hvor linieblokanlægget er indrettet til venstresporskørsel for signal, uden dog at være indrettet som vekselblok (s. d.).

Se også venstresporsignal.

|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Æ|Ø|Å|

[Tilbage]           [Hjem]           [Kommentarer]


 Copyright © 1999 Henrik W Karlsson