Signal-leksikon

L

Senest ændret 990613

Linieblokanlæg

Sikringsanlæg for banestykke mellem 2 stationer. Banestykket opdeles ofte i flere blokafsnit ved hjælp af mellembloksignaler; herved tillades tættere togfølge. Mellembloksignaler var tidligere betjent fra blokpost, men er nu altid automatiske. U-signaler hører som hovedregel til linieblokanlægget, men betjenes af stationen.

Linieblokanlæg har til formål at sikre at der højest befinder sig ét tog ad gangen i hvert blokafsnit, samt at der ikke gives tilladelse til at køre ind i et blokafsnit fra begge ender samtidigt.

Linieblokanlæg er normalt indrettet således at når et tog kører ind i et blokafsnit, sker der en blokering af bloksignalet foran blokafsnittet, så signalet fastholdes i 'stop'. Først når det følgende hovedsignal er passeret og har skiftet til 'stop' efter toget (se stop- og passagekontrol), deblokeres bloksignalet, så det kan skifte til 'kør'. Blokeringsmekanismen kaldes også for gentagelsesspærre.

Linieblokanlæg kan være indrettet til ren højresporskørsel eller kørsel i begge retninger ad samme spor.

Se i øvrigt manuel linieblok, automatisk linieblok, signalblok og vekselblok.

Linieleder

Antenne til trådløs overførsel af signalinformation fra ATC- eller HKT-system til toget. Består af 2 kabler i 30-50 cm afstand anbragt langs sporet, enten mellem eller udenfor skinnerne.

|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Æ|Ø|Å|

[Tilbage]           [Hjem]           [Kommentarer]


 Copyright © 1999 Henrik W Karlsson