Signal-leksikon

D

Senest ændret 990613

Daglyssignal

Signalform der anvender signallys dag og nat (modsat f.eks. armsignal). Daglyssignaler er indført 1929; først som togvejs- og rangersignaler, senere som hoved- og F-signaler.

Daglyssignaler havde oprindeligt præcis samme signallys som de tilsvarende arm- og skivesignaler; senere fremkom andre udformninger samt nye signaltyper (se DV- og PU-signal).

Lyssignaler i tunneler kendes allerede fra Boulevardbanens anlæg 1916.

Dagsignal

Signal der kun anvendes om dagen. Se også natsignal.

Deblokering

Se linieblokanlæg.

DS-signal

Dækningssignal; et hovedsignal der dækker et farepunktfri bane, f.eks. et sidespor. Et egentligt DS-signal fortæller kun om farepunktet kan passeres, men ikke om sporet i øvrigt er frit; denne type er nu ret sjælden. Det er mere almindeligt at et DS-signal også fungerer som mellembloksignal (se AM/DS-signal og VM/DS-signal).

Dublering

Opstilling af flere ens-visende signaler langs sporet. Anvendes ved kontrolsignaler, overkørselssignaler og TU-signaler, hvis et signal ikke kan ses på tilstrækkelig afstand.

PU-signaler fungerer på lignende måde når de viser grønt lys, idet alle PU-signaler i en udkørselstogvej viser
- enten "kør" (når U-signalet viser "stop"),
- eller "kør igennem" (når U-signalet viser "kør" eller "kør igennem").

Dublering anvendtes tidligere også ved F-signaler (til ca. 1925) og rangersignaler (til ca. 1990).

DV-signal

Dværgsignal; daglyssignal med 4 hvide lanterner. Undertiden er én lanterne udeladt. Signalet opstilles normalt i jordhøjde til højre for sporet, men placering på mast forekommer også.

Signaltypen er indført 1932 og anvendes fortrinsvis til rangering og dækning.

Dækning

Beskyttelse mod at tog- eller rangerbevægelser utilsigtet kører mod et farepunkt eller ind i en togvej. Dækning kan f.eks. ydes
- af et signal der viser "stop" (idet det dermed forhindrer kørsel forbi signalet), eller
- af et sporskifte der står i stilling væk fra et farepunkt (idet det dermed forhindrer kørsel mod farepunktet).

Et signal der yder dækning betegnes som dækningsgivende; dette må ikke forveksles med dækningssignal, som er en særlig hovedsignaltype (se DS-signal).
 
 

|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Æ|Ø|Å|

[Tilbage]           [Hjem]           [Kommentarer]


 Copyright © 1999 Henrik W Karlsson