Signal-leksikon

B

Senest ændret 990613

Baggrundsplade

Plade som giver et daglyssignal dets karakteristiske facon, og forbedrer synligheden af signallanternerne.

Signaler i tunneler har normalt ikke baggrundsplade. DV-signaler og PU/VI/VU-signaler har lanternerne monteret i en fælles kasse som i sig selv giver signalerne facon. PU/VI/VU-signaler har dog for det meste også en baggrundsplade, hvis pladsen omkring signalet tillader det.

Bagudvisning

Orientering om hvad et signal viser. Bagudvisning har til formål dels at kunne kontrollere signalets stilling fra signalposten, dels at orientere om indstillede togveje.

Armsignaler har naturlig bagudvisning om dagen. Bagudvisning med lys anvendes efter behov, og kun i togvejssignaler og arm-hovedsignaler. Til bagudvisning anvendes særlige farvekombinationer for at undgå forveksling med "rigtige" signalbegreber.

Se også repetérlys.

Balise

Se ATC.

Banaliseret linieblok

Ældre betegnelse for vekselblok (s.d.).

Begyndelsespunkt

Se togvej.

Betinget stop

Se HKT.

Blokafsnit

Se linieblokanlæg.

Blokering

Se linieblokanlæg.

Bloksignal

Fællesbetegnelse for U-signaler og mellembloksignaler, der indgår i et linieblokanlæg (s.d.).

Bogstavviser

Signal som med et bogstav oplyser om udkørselstogvejens destination i de tilfælde hvor der fra et spor kan køres mod flere strækninger. Bogstavviser kan opsættes på PU-, TU-, SU- og U-signaler.

Bogstavvisere er indført ca. 1925 som erstatning for togvejs-udkørselssignaler, først som bevægelige skilte, senere som "lyskasser". De nuværende typer der danner bogstaverne som et mønster af lysende prikker, er indført 1944.

[Mere om bogstavvisere]

Se også tableau.

Bremseprøvesignal

Daglyssignal med 3 hvide lanterner til orientering for lokomotivførere under bremseprøve. Indført 1944 på de større togudgangs-stationer. Efterhånden afløst af radio, og gået helt af brug i 1997. Findes dog endnu enkelte steder.


 

|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Æ|Ø|Å|

[Tilbage]           [Hjem]           [Kommentarer]


Copyright © 1999 Henrik W Karlsson