Signal-leksikon

U

Senest ændret 990303

U-signal

Udkørselssignal; angiver om der kan køres fra station mod fri bane. Oprindeligt med lige afskåret arm (som togvejssignal); efter ca. 1930 med cirkulært afsluttet arm (som hovedsignal). Daglyssignal indført ca. 1930 med rød og grøn lanterne; fra 1953 også med 2 grønne lanterner.

Et U-signal opstilles normalt efter sporenes sammenløb i nærheden af rangergrænsemærket (mærket kan evt. være placeret på U-signalets mast). Foran sporenes sammenløb er da oftest placeret et PU-, SU- eller TU-signal pr. spor (se fælles signal).

Visse mindre stationer har dog i stedet et U-signal pr. spor placeret
- foran sporenes sammenløb, eller
- samlet ud for sporenes sammenløb (se signalbillede).

En station behøver ikke at have U-signal, men har så heller ikke andre egentlige signaler for udkørsel (se afgangssignal). Sådanne stationer er efterhånden sjældne.

Se også hovedsignal, linieblokanlæg og togvejs-udkørselssignal.

Ubetjent station

Station som (midlertidigt) ikke er togfølgestation. En sådan station regnes som en del af den fri bane. Alle signaler som er nødvendige for kørsel gennem stationen, stilles på "kør" eller "kør igennem" og falder normalt ikke på "stop" ved togpassage.

Definitionen er knyttet til at hovedsignalerne er sat sikkerhedsmæssigt ud af funktion. En station med normalt fungerende signaler regnes aldrig for ubetjent, uanset om der er personale til stede eller ej.

På en ubetjent station tændes et særligt signal (3 hvide lys i trekant) anbragt på en stander midt på perronen; signalet lyser i begge retninger. Dette signal angiver at togføreren ikke skal afvente afgangssignal (s.d.). Signaltypen er indført 1956, men anvendes efter 1975 kun på stationer uden U-signal og er efterhånden sjælden.

Udkørselstogvej

Se togvej.

Ugyldighedsmærke

Et hvidt kryds der angiver at det pågældende signal ikke er i brug.

Til hastigheds- og bogstavvisere - samt tidligere retnings- og talvisere - anvendes i stedet en hvid ring; indført ca. 1940.

Underretningssignal

1. Skiver eller lygter anbragt bag på et tog til orientering for personalet langs banen eller i andre tog. Fandtes oprindeligt i forskellige udgaver til varsling af uregelmæssigheder, særtog, arbejdstog m.m. Afskaffet 1971.

[Flere underretningssignaler]

2. Flag eller lygte anbragt på siden af en vogn til orientering for ranger- eller togpersonalet:
- "Færdig i pakvognen" (hvidt flag / hvidt lys); ca. 1930-1975.
- "Færdig i postvognen" (blåt lys); 1980-1998.
- "Flytning af vogne forbudt" (rødt flag / rødt lys); ca. 1930-1980.
- "Forsigtig rangering"; (brandgult flag / brandgult lys); siden 1919, stribet flag siden 1975.

3. Særlig udgave af retningsviser (s. d.).

Understation

Se fjernstyring.

Uordenssignal

Daglyssignal med 2 brandgule og evt. 1 hvid lanterne; opstilles kort før en automatisk overkørsel. Signalet viser brandgult lys hvis overkørslen ikke er sikret (dvs. bomme ikke er nede eller vejsignaler ikke er tændt). Når overkørslen er sikret, er signalet slukket eller viser hvidt blinklys.

Signaltypen er indført 1959 efter at have været anvendt forsøgsvis siden 1957. Den hvide lanterne er indført 1986, og findes endnu ikke på alle signaler. Signalet opstilles normalt til højre for sporet; på dobbeltspor kan der dog også opstilles signal til venstre for venstre spor.

Se også overkørselssignal.

|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Æ|Ø|Å|

[Tilbage]           [Hjem]           [Kommentarer]


 Copyright © 1999 Henrik W Karlsson