Signal-leksikon

H

Senest ændret 990630

Hastighedssignalering

Signalbegreber i hovedsignaler, der angiver togvejens tilladte hastighed. Indført med hastighedsviseren i 1953.

Da hastighedsviseren kun kan aflæses på forholdsvis kort afstand, indførtes i 1960-61 signalbegrebet "kør med begrænset hastighed" (brandgul over grøn) i I- og SI-daglyssignaler. Dette begreb vises, når hastighedsviseren viser "middelstor hastighed", "lav hastighed" eller "afkortet togvej". I andre tilfælde vises "kør" (én grøn). "Kør igennem" (2 grønne) vises uforandret, uanset hvad hastighedsviseren viser.

Siden 1965 kan "kør med begrænset hastighed" også bruges i forbindelse med hastighedstavle (s.d.).

Det oprindelige "kør" (grøn over gul) blev ret hurtigt afskaffet i daglyssignaler, men findes endnu i I-armsignaler. Dette begreb er uden hastighedsinformation, ligesom "kør" (én grøn) i I-daglyssignaler uden brandgul lanterne. Sådanne signaler tillader som hovedregel kun høj hastighed når de viser "kør igennem" (se gennemkørselsspor).

Hastighedstavle

Cirkulær hvid skive med rød kant og hastighedsangivelse; indført 1965. Anvendes på I-signaler, hvor der ikke er behov for hastighedsviser, samt (siden 1988) på PU- og SU-signaler, hvorfra der kan køres mod vekselblok.

Hastighedstavle på I-signal angiver den tilladte hastighed, når hovedsignalet viser "kør med begrænset hastighed" (brandgul over grøn). Viser hovedsignalet "kør" eller "kør igennem", gælder i stedet strækningshastigheden.

Hastighedstavle på PU- og SU-signal angiver den tilladte hastighed forbi signalet; tog med ATC kan evt. køre hurtigere.

Hastighedsviser

Signal som med et lysende symbol eller tal angiver togvejens tilladte hastighed.

Symbol-hastighedsviser har været anvendt på I- og SI-signaler siden 1953 i stedet for retningsviser. Retningsviseren blev genbrugt for så vidt at "lodret streg" (ret spor) fortsat betyder "høj hastighed" (strækningshastighed, mindst 75 km/h). Lamperne for "skrå streg" blev genbrugt i andre mønstre:
- "pil op" = "middelstor hastighed" (50 km/h)
- "pil ned" = "lav hastighed" (30 km/h)
- "kryds" = "afkortet togvej" (30 km/h)
Hastighederne for disse symboler blev ændret i 1974 til 60-40-30, og i 1982 til 60-40-40. Fra ca. 1985 kaldes "kryds" for TUS (s.d.).

I 1962 indførtes et ekstra symbol:
- "skrå brudt streg" = "frit til SI-signal" (mindst 75 km/h)
som kun anvendes ved I-signal der efterfølges af SI-signal.

[Mere om symbol-hastighedsvisere]

Tal-hastighedsviser har siden 1988 været opsat på visse PU-signaler, hvorfra der kan køres mod vekselblok. Hastigheden fremgår ved at føje et 0 efter det viste tal. Erstattes siden 1997 efterhånden af hastighedstavle.

[Mere om tal-hastighedsvisere]

Tal-hastighedsviser må ikke forveksles med talviser (s.d.).

HKT

"HastighedsKontrol og Togstop"; et system til at overføre signal-informationer direkte til toget, således at bl.a. kørsel forbi signaler i "stop" forhindres. Anvendt på S-baner siden 1975.

Signal-informationer overføres til toget gennem linieledere mellem skinnerne.

For S-tog der er indrettet med HKT, anvendes normalt ikke signalgivning med grønt lys, men:
- i PU-signaler: "forbikørsel tilladt";
- i andre hovedsignaler: "betinget stop" (2 brandgule lys skråt opad mod venstre).
I begge tilfælde fremgår de egentlige signal-informationer af togets førerrumssignal.

Se også ATC og standsningsmærke.

Holdested

Fællesbetegnelse for sidespor og trinbrætfri bane.

Holdesteder på S-baner afmærkes normalt ikke særskilt. Indtil 1975 afmærkedes
- sidespor uden dækningssignal med "timeglas" i 500 m afstand, og
- trinbræt med 2 hvide kryds i 500 m afstand.

Efter 1975 anvendes "timeglas" til begge formål. Varslingsafstanden blev i 1985 øget til 1200 m på strækninger med max. hastighed over 120 km/h, og 800 m på øvrige strækninger.

Ved trinbræt markeres perronens begyndelse siden 1946 med en rektangulær, lodretstillet hvid plade med rød kant. Dette mærke anvendes dog normalt ikke på S-baner.

Hovedarm

Se hovedsignal.

Hovedsignal

Et signal der kan vise "stop": I-, VI-, SI-, PU-, SU-, U-, VU-, M-, AM-, DS-, AM/DS-, VM- eller VM/DS-signal. Et hovedsignal kan desuden vise
- "kør" (se hastighedssignalering),
- "kør igennem" (se forsignalering og gennemkørselsspor),
- "stop og ryk frem" (se SORF).
Siden 1972 kan I-, U- og AM-signaler på S-banen desuden være indrettet til visning af "betinget stop" (se HKT).

Hovedsignaler opstilles normalt til højre for sporet. Siden ca. 1990 er placering til venstre for venstre spor også almindelig (se også VI-, VU-, og VM-signal).

Signaltypen er oprindeligt indført ca. 1930 som fællesbetegnelse for
- indkørselssignal (senere I-signal),
- udkørselssignal (senere U-signal),
- mastesignal på fri bane (senere M-signal og DS-signal).
Senere er tilføjet
- AM-signal (ca. 1930, betegnelsen er fra 1953),
- AM/DS-signal (1953),
- SI- og SU-signal (1953),
- PU-signal (1953, først fra 1975 regnet som hovedsignal),
- VI-, VU-, VM- og VM/DS-signal (1962, først fra 1975 regnet som hovedsignal).

Hovedsignaler blev fra starten standardiseret til at have en cirkulært afsluttet hovedarm med rødt og grønt lys (bagud: brandgult og hvidt lys). U- og M-signaler blev efterhånden ombygget til denne udformning. I-signaler kunne desuden have en svalehaleformet gennemkørselsarm med brandgult og grønt lys (bagud: brandgult og hvidt lys). Armsignaler blev opstillet frem til ca. 1950.

[Mere om arm-hovedsignaler]

Daglyssignaler er indført ca. 1930 med samme signallys som armsignalerne; senere er andre varianter kommet til (se bl.a. I-signal og U-signal). De anvendtes oprindeligt kun på S-baner og på steder med særlige oversigts- eller pladsforhold. Først fra 1953 er daglys-hovedsignaler standard.

Se også under de enkelte signaltyper samt forgreningsangivelse.

"Husmandsblok"

Det samme som manuel linieblok (betydning 2). Betegnelsen er ikke officiel.

Håndsignal

Signal der gives ved bevægelse af arm, flag eller lygte.

|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Æ|Ø|Å|

[Tilbage]           [Hjem]           [Kommentarer]


 Copyright © 1999 Henrik W Karlsson