Signal-leksikon

K

Senest ændret 000605

Kendingsplade

Se gyldighedsmærke.

Kendingssignal

Signal foran på toget som angiver togets art og desuden fungerer som "forlygte". Der har været anvendt en del forskellige; siden 1944 dog kun følgende:

Almindeligt kendingssignal (1 hvidt lys, fra 1975 3 hvide lys)

Kendingssignal for tog ad venstre spor (1 hvidt og 1 rødt lys, fra 1975 2 hvide og 1 rødt lys),

Kendingssignal for særtog m.m. (2 hvide lys, afskaffet 1975)

Kendingssignal for arbejdstog m.m. (1 hvidt og 1 brandgult lys, afskaffet 1971)

Kendingssignal for rangertræk (2 hvide lys vandret).

Frem til 1971 anvendtes ikke lys om dagen, men hvide eller farvede skiver i et vist omfang. Siden 1971 anvendes lys hele døgnet.

[Mere om kendingssignaler]

Se også slutsignal og underretningssignal.

Kontrolsignal

Daglyssignal med hvid lanterne og brandgul lysreflekterende kant på baggrundspladen; opstilles foran en automatisk overkørsel. Signalet angiver med hvidt blinklys at overkørslen er sikret (dvs. vejsignaler tændt).

Kontrolsignaler har kun været anvendt på side- og privatbaner, og er her opstillet op til 150 m fra overkørslen. I visse tilfælde dubleres signalerne.

Signaltypen er indført 1933 og blev fra 1959 efterhånden afløst af overkørselssignal (s.d.). Lysreflekterende kant blev indført i 1962, dog kun i begrænset omfang ved privatbanerne. Signaltypen findes nu kun enkelte steder.

|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Æ|Ø|Å|

[Tilbage]           [Hjem]           [Kommentarer]


 Copyright © 2000 Henrik W Karlsson