Signal-leksikon

O

Senest ændret 990301

O-mærke

Et rektangulært gult skilt med bogstavet "O" placeret på et hovedsignal; indført 1959. Se i øvrigt overkørselssignal.

Overkørsel

Niveauskæring mellem vej og jernbane. Overkørsler for offentlig vej er altid sikret med bomme og/eller advarselssignaler, mens private veje, stier m.m. kan være sikret alene med krydsmærker og/eller led. Overkørsler findes ikke ved strækningshastigheder over 140 km/h, og søges i øvrigt undgået på hoved- og S-baner.

"Bevogtede" overkørsler var oprindeligt udstyret med bomme eller led som var manuelt betjent enten lokalt eller fra en nærliggende station. Tog blev varslet med særlige klokkesignaler, hvorefter det var ledvogteren ansvar at sikre overkørslen og kvittere overfor toget med et håndsignal. Manuelt betjente led forsvandt ca. 1960. Manuelt betjente bomme anvendtes på fri bane frem til 1978 og på stationer frem til 1988. De findes endnu enkelte steder uden regelmæssig trafik.

Automatisk sikrede overkørsler med bomme blev indført på forsøgsbasis 1930. Advarselssignalanlæg blev indført fra 1933 på de fleste privat- og sidebaner. 1952 indledtes nye forsøg med automatiske bomanlæg, og de blev indført i den nu kendte form fra 1957; også på hovedbaner.

1933-1958 blev aut. overkørsler varslet med
- et specielt udformet "giv agt"-mærke i ca. 200 m afstand (DSB),
- et rødt/hvidt pilformet mærke i ca. 350 m afstand (privatbaner).

Fra 1958 anvendes
- et rødt/hvidt pilformet mærke i 350-1400 m afstand (afhængig af strækningshastigheden), eller
- et O-mærke på et hovedsignal.

Manuelle overkørsler blev normalt ikke varslet over for toget; privatbanerne benyttede dog at varsle overkørsler der til tider var ubetjent, med et hvidt rektangulært mærke.

Se også kontrolsignal, overkørselssignal og uordenssignal.

Overkørselssignal

Daglyssignal med brandgul og hvid lanterne; opstilles foran en automatisk overkørsel. Signalet angiver med hvidt blinklys at overkørslen er sikret, dvs. bomme nede og vejsignaler tændt. Hvis overkørslen ikke er sikret (angives med brandgult fast lys), skal toget standse inden overkørslen. Dette standsningssted er oftest markeret med et uordenssignal (s.d.).

Overkørselssignaler opstilles op til 1150 m fra overkørslen således at de er synlige i bremseafstanden foran overkørslen. I visse tilfælde dubleres signalerne. Signalerne opstilles normalt til højre for sporet; på dobbeltspor kan der dog også opstilles signaler til venstre for venstre spor.

Signaltypen er indført 1959 som afløser for kontrolsignal (s.d.) efter at have været anvendt forsøgsvis siden 1952.

Visse steder anvendes et hovedsignal i stedet for et overkørselssignal. Et sådant hovedsignal er forsynet med et O-mærke, og kan kun vise "kør" hvis overkørslen er sikret.

|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Æ|Ø|Å|

[Tilbage]           [Hjem]           [Kommentarer]


 Copyright © 1999 Henrik W Karlsson