Signal-leksikon

G

Senest ændret 000605

Gennemgående spor

Et togvejsspor der fungerer som fortsættelsen af den fri bane ind på eller gennem en station; normalt det spor der kan befares med højest hastighed. Øvrige togvejsspor på en station er vigespor.

Se også gennemkørselsspor.

Gennemkørselsarm

Se hovedsignal.

Gennemkørselsspor

Et veldefineret spor - normalt det gennemgående spor - for kørsel gennem en station. Der defineres højest ét gennemkørselsspor i hver køreretning - på forgreningsstationer dog ét pr. strækning.

Et I- eller SI-signal må kun vise "kør igennem" for togveje der følger et gennemkørselsspor, for dermed at garantere at der køres gennem stationen ad det "bedste" spor. I- og SI-signaler foran forgreningsstationer kan vise hvilket gennemkørselsspor der køres ad (se forgreningsangivelse).

I særlige tilfælde kan gennemkørselssporet være et andet spor end det gennemgående spor, hvis  sporforholdene er sådan at det gennemgående spor ikke er "bedst" i hele sin udstrækning.

På visse stationer ønsker man ikke signalgivning "kør igennem" selv om det spormæssigt er muligt at køre igennem stationen; dette kan f.eks. skyldes at alle tog normalt skal standse på stationen. Der defineres da ikke noget gennemkørselsspor.

På forgreningstationer kan tilsvarende gælde, at man - for at forenkle sikringsanlægget - kun ønsker signalgivning "kør igennem" til/fra én strækning. Der defineres i så fald ikke noget gennemkørselsspor for de øvrige strækninger.

For spor der ikke er gennemkørselsspor, indrettes sikringsanlægget ofte til gradvis gennemkørsel, dvs. at selv om I- (eller SI-) signalet kun viser "kør", er der alligevel signal for viderekørsel i stationens udkørselsende.

Gennemkørselstogvej

Se togvej.

Gentagelsesspærre

Se linieblokanlæg.

Gradvis gennemkørsel

Se gennemkørselsspor.

Gyldighedsmærke

Et hvidt skilt med rød kant der med spornummer eller bogstaver angiver hvilket spor et signal tilhører. Skiltet er normalt cirkulært, men rektangulære forekommer også.

Skiltet anbringes efter behov på masten af hoved- og togvejssignaler der ikke er opstillet umiddelbart til højre for det spor de gælder for (se også signalbillede).

Skiltet kendes i standardiseret form siden 1935 og blev oprindeligt omtalt som kendingsplade. Den nuværende betegnelse er fra 1998.

|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Æ|Ø|Å|

[Tilbage]           [Hjem]           [Kommentarer]


 Copyright © 2000 Henrik W Karlsson