Signal-leksikon

I

Senest ændret 980722

I-signal

Indkørselssignal; hovedsignal der dækker en station og markerer stationsgrænsen (se station). I-signaler opstilles i passende afstand fra yderste sporskifte og mindst 50 m uden for rangergrænsen. Frem til ca. 1935 kunne I-signaler være placeret længere inde på stationen, evt. på perronen (se station). På privatbaner fandtes denne opstilling frem til ca. 1970.

I-signal i standardiseret form er fra 1903; oprindeligt armsignal med hovedarm og evt. gennemkørselsarm (se hovedsignal). Daglyssignal indført ca. 1930 med enten 2 lanterner (rød-grøn, regnet ovenfra) eller 4 (rød-grøn-brandgul-grøn, regnet ovenfra); fra 1953 evt. også med 1 grøn forgrenings-lanterne.

I 1961 afskaffedes signalbegrebet "kør" (grøn over brandgul) i daglyssignaler til fordel for "kør med begrænset hastighed" (brandgul over grøn, se hastighedssignalering). Samtidig krævedes, at daglyssignaler med hastighedsviser skulle have brandgul lanterne. Alle I- (og SI-) daglyssignaler blev herefter ombygget til en af følgende typer (lanternerne regnet ovenfra):
1) brandgul-grøn-rød-grøn
2) ditto med brandgul og/eller grøn forgreningslanterne
3) brandgul-rød-grøn (hvis "kør igennem" ikke ønskes)
4) ditto med brandgul og/eller grøn forgreningslanterne
5) grøn-rød-grøn (kun I-signal, og kun hvis der ikke er behov for hastighedssignalering, afskaffes efterhånden).

I-signaler med 2 lanterner blev ikke ombygget, hvis der ikke var behov for hastighedssignalering - de er dog efterhånden sjældne. Signaltypen er senere opstået i anden sammenhæng, se reduceret signal.

Se også forsignalering og gennemkørselsspor.

Indkørselstogvej

Se togvej.

|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Æ|Ø|Å|

[Tilbage]           [Hjem]           [Kommentarer]


 Copyright © 1999 Henrik W Karlsson