Danske jernbanesignaler ca. år 2000

Seneste opdatering 2024-02-11

Efter mange års pause har Henrik Karlsson og jeg påbegyndt en opdatering af dokumenterne om dansk signalering. Opdateringen består dels i færdiggørelse af diverse "hængende" dokumenter, dels i at udgive både en dansk og en engelsk version af dokumenterne. Opdateringen kommer til at strække sig over en lang tidsperiode, og her på den dansksprogede side vil de danske og engelske dokumenter optræde side om side imens.

De oprindelige dokumenter blev skrevet omkring årtusindskiftet og indtil videre bliver denne tidsperiode fastholdt. Der er heller ikke sket megen udvikling efterfølgende og med indførelse af ERTMS vil der kun ske mindre tilpasninger af eksisterende regler og kutymer.

Målet er at udgive dokumenter som forklarer de fleste emner fra to vinkler - dels pr. signaltype og dels gennem eksempler på anvendelse. Nedenfor er en oversigt over dokumenterne, herunder over de planlagte dokumenter.

Alle dokumenter er skrevet i nært samarbejde mellem Henrik W. Karlsson og mig selv. En særlig tak rettes til bl.a. Ole E. Mogensen og Bjarne Mølgaard, som har været behjælpelige med historik, detaljer og en masse finurligheder under udarbejdelsen af dokumenterne.


 Document title


Author


 Updated 


 Danish Signaling Basics 

   
 Carsten S. Lundsten 
 Henrik W. Karlsson
Carsten S. Lundsten
1998-04-14
Se siden
2000-09-24


 Signal Types

   

 Older Danish signalling

Henrik W. Karlsson
Henrik W. Karlsson
Carsten S. Lundsten
Carsten S. Lundsten
Carsten S. Lundsten
Carsten S. Lundsten
Carsten S. Lundsten
Carsten S. Lundsten
Carsten S. Lundsten
Carsten S. Lundsten
Carsten S. Lundsten
Henrik W. Karlsson
Carsten S. Lundsten
Carsten S. Lundsten
Carsten S. Lundsten
Carsten S. Lundsten
(Carsten S. Lundsten) 

 

Henrik W. Karlsson
Henrik W. Karlsson
Henrik W. Karlsson
Henrik W. Karlsson
Henrik W. Karlsson
Henrik W. Karlsson
Henrik W. Karlsson
Se siden
Se siden
2020-05-24
1999-11-03
1999-04-05
1999-11-11
1999-04-05
2000-05-24
1999-03-13
1999-04-05
1999-03-13
Se siden
1999-03-20
2000-10-10
2001-01-31
2000-02-24

 

Se siden
Se siden
Se siden
Se siden
Se siden
Se siden
Se siden


 Signal Configuration Examples

   
Enkeltspor: Dobbeltspor: Diverse:

Carsten S. Lundsten
Carsten S. Lundsten
Carsten S. Lundsten
Carsten S. Lundsten
Carsten S. Lundsten
(Carsten S. Lundsten)
Carsten S. Lundsten
(Carsten S. Lundsten)Carsten S. Lundsten
(Carsten S. Lundsten)
Carsten S. Lundsten2024-01-24
2024-01-23
2024-02-11
2022-09-04
1999-12-01
1998-06-11
-1998-03-30
-1998-06-11
-
2000-02-24


[Home]
[Kommentarer]