Forrige / Previous

Start

 Næste / Next

Fredag morgen, startende i Hearne. Nord/syd strækningen har et lille rangerområde i byen, lige syd for skæringen med strækningen fra Austin. Bemærk det mærkværdige bump på den venstre skinne...

Friday morning, starting in Hearne. The north/south line has a little yard in town, just south of the crossing. Note the weird bump on the left rail...