Forrige / Previous

Start

 Næste / Next

Morgenens første tog så jeg ved østenden af Ash Hill. Sporene deler sig af hensyn til stigningsforholdene, og sporet i baggrunden burde egentlig have haft et tog der kom imod mig. Men dispatcheren var ved at overhale dette blandede godstog...

First train of the morning I saw at the east end of Ash Hill. The tracks separate due to grade conditions, and the track in the background should have had a train coming against me. Bu tthe dispatcher was in the proces of having this mixed freight overtaken...