Forrige / Previous

Start

 Næste / Next

Vi var taget derop for at følge et lokalgodstog, som betjener et par lokale sidebaner. Her er et andet persontog ankommet, mens lokalgodstoget venter på afgang til Oberbruch.

We were there to follow a local freight, working two branches. Here another passenger train has arrived, while the local is waiting to depart for Oberbruch.